Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wyznaczony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który jest obchodzony 16 listopada. Z brakiem tolerancji codziennie ma kontakt sporo osób i właśnie ten dzień ma o tym przypominać. Jest to między innymi zasygnalizowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, żeby znaleźli rozwiązanie tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, aby wykluczyć nietolerancję poprzez edukację, ale też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie tolerancji oraz zachęcanie do braku terroru wobec osób szykanowanych z wielu powodów.

Częściej zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Objawy braku aceptacji potrafią być bardzo kłopotliwe dla osób krzywdzonych, stąd też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają uprzedzać o różnego rodzaju aktach awantur, a także pomóc w wyszukaniu głębszych motywów uformowania się nietolerancji. Tego rodzaju czyny być przydatne do tego, żeby obeznać się w tym, czym tak naprawdę jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również objaśnić, czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ponadto ma kształcić, uczyć umiejętności słuchania, zrozumienia innych ludzi, a także uznania różnych kultur.


W jaki sposób świętowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Ogólny manifest wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu, ale i także pokazują ogromne zrozumienie dla tych osób. Pod jednogłośnym apelem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność dnia 16 listopada będzie obwieszczana przez zawieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. W tęczowych barwach został oświetlony w szczególności Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Tagi:

Brak komentarzy

Zostaw komentarz